Bingo Shigonawa

From Nawapedia
Jump to: navigation, search
Bingo Shigonawa


Shigonawa (紫護縄) family name, Bingo (びんご) first name, male.

Activities

Bakushi based in Tōkyō. Bondage teacher. Co-owner with Yoi Yoshida of Bar -UBU- and -Mitsu- in Shinjuku. Trademark: purple dyed rope.

Alternate Name(s)

紫護縄びんご(Japanese),

Biography

Jun 19 2009: Ōnawa asobi, Good-Studio. Cast includes Bingo Shigonawa, Kasumi Hourai and Kinoko Hajime.

Nov 27 2009: Ōnawa Asobi Winter Camp, Good-Studio. Cast includes Bingo Shigonawa, Kasumi Hourai, Ero Ouji and Aoi Sayo.

Jan 24 2010: Ichninawa-kai sponsored Fuyubaku rope festival (3rd Kaiki Bakunawa-en) at Module club, Shibuya. Cast: Miya, Yoi Yoshida, Yuna, Yuri, Kanda Tsubaki, Norio Sugiura, Kinoko Hajime, Kari, Ni~yan, SHIMA Malphas, Umitsuki Kurage, Hiko, Shishiwaka, YAGIE, Kasumi Hourai, Bingo Shigonawa, Shigure, Ero Ouji, Tennokai, Otonawa, Akira Naka.

Oct 9 2010: Tokyo Hashitanaito, presented by TAIZO. Cast: Tesshin Doyama, Otonawa & Otowaya, Ero Ouji, Bingo Shigonawa, Takashi Tonogata, Sexy J, Sakuraba Manhare, Aoi Marie (producer).

Nov 13 2010: Ōnawa asobi, Good-Studio. Cast: [[Ranki Kazami], Kasumi Hourai, Bingo Shigonawa, Nagare Aotsuki, YAGIE, Nawanojyoh, Ero Ouji, Bingo Shigonawa, Yoi Yoshida and Asaro.

Dec 16 2010, performed at Tokyo Hashitanaito, presented by TAIZO. Cast: Nagare Aotsuki, SHIMA Malphas, Makoto, Tesshin Doyama, Otonawa, Shampoo, Raiko Sakamoto, TAIZO, Dragon Regalia, Ero Ouji, Bingo Shigonawa, Aoi Marie.

Jan 29-30 2011: Fuyubaku World Bondage event. Club Axxcis. Hosted by Midori. Cast: Esinem, Nawashi Murakawa, Shin, Charm, Steve Osada, Nagare Aotsuki, Ranki Kazami, Akira Naka, Kasumi Hourai, Yoi Yoshida, Umitsuki Kurage, Ero Ouji, Otonawa, Shigure, Bingo Shigonawa, Shishiwaka & Saotome Hiromi. MC Kanda Tsubaki.

Sep 23 2011: Performed at The London Festival of the Art of Japanese Bondage (LFAJB).

Feb 2 2012: Opened Bar –UBU- with Yoi Yoshida.

2012: Commenced rope bondage workshops at Bar –UBU-.

May 27 2012, 3rd Club Saru ‘’Doman'naka Deluxe’’. Yoshiki Watari, Aoi Tama, Ren Takamine, Koto Kazemiya, Sanji, hosted by Beniryuhana. Cast: Shikou Shima, Saikaku, Nawanojyoh, Shishiwaka, Maboroshioni, Beniryuhana, Kasumi Hourai, Ero Ouji, Bingo Shigonawa, Tennokai, Mashiru, Regina.

Sep 28 2012: Bar Kunkun – “Petit Fuyubaku”. Cast: Hebari, Avalon, Nuit de Tokyo, Umitsuki Kurage, Bingo Shigonawa, Shigure, Kinoko Hajime.

Oct 12 2012: Jyohya Club 3rd anniversary. Cast: Kasumi Hourai, Bingo Shigonawa, Saikaku, Nawanojyoh, [Ranki Kazami]], Ero Ouji, Yoi Yoshida & Sayo Aoi, Nagare Aotsuki, Masayuki.

Nov 17-18 2012: Ōnawa asobi at Studio Roppongi Club. Cast: Rei, Tatsuki Hanakiba, Masayuki, Shuhei Kitagawa, Bingo Shigonawa, Takasama, Sanji, Shishiwaka, Kanan, Nagare Aotsuki, Nawanojyoh, Takeshi Kenko, Ranki Kazami, Mikikoto, Yuuna, ‘Rope’, Yoshi, Kasumi Hourai, Ren Yagami, Otonawa, YAGIE, Ryou, Ero Ouji, Beniryuhana, Akira Naka.

Nov 20 2012: Gallery Shinjukuza, OKenTsuyoshi exhibition: Bingo Shigonawa, Ishifune Kou.

Dec 20 2012: Grace Hijiriryo’s “St. Evil pilgrimage”, Theater POO, Shinjuku. Cast: Grace Hijiriryo, Go Arisue, Saki Kamijoo, Tesshin Doyama, Bingo Shigonawa, Ero Ouji, Grace’s pretty people, Matsumoto-to (MC).

Aug 24-25 2013: Bak kaleidoscope III. Cast: Ren Yagami, Bingo Shigonawa, Tesshin Doyama, Rina Yuzuki, Murasaki, Ero Ouji, Shima Munakata, Mitsunohachi.

Oct 5-7 2013: Japanese Rope Bondage Festival, Australia. Cast: Aleni DV8, Avalon, Hebari, Kasumi Hourai, Ranki Kazami, Miss Gen, Mistress Silk, Nuit de Tokyo, Bingo Shigonawa, _S _, -Succubus-, Tatu, Vam, Yoi Yoshida, -Zero.

Nov 9-10 2013: Ōnawa asobi 2013, Studio Roppongi Club. Cast: Yoshi-ki, Hiro, Shigure, Ryou, Mikikoto, Yoi Yoshida, Taka, Nawanojyoh, Asaro, Bingo Shigonawa, Kotatsu, Ama Tenuma Haru, Saikaku, ‘Rope’, Nara, Nagare Aotsuki, Towa, Kinoko Hajime, Ero Ouji, Takumi Hyuga, Motohiko.

Dec 25 2013: Opened –mitsu-, sister bar to Bar –UBU- with Yoi Yoshida.

Sep 28 2014: “Daimuchi play”, Miracle Theater, Shinjuku. Cast: Beniryuhana, Runami no Muchi-ya, Murasakioto, Bingo Shigonawa, Kokororyuu-hoshi Nana, Makoto Muchi, Yoi Yoshida.

Nov 22-23 2014: Ōnawa asobi 2014, Studio Roppongi Club. Cast: Kinoko Hajime, Kasumi Hourai, Ero Ouji, Bingo Shigonawa, Takumi Hyuga, Nawanojyoh, Towa, Koyuki, Kira, Ryou, Takasama, Kunimiya Jess, Nara, Yoi Yoshida, Nanashi, Oshima, Nuit de Tokyo, Tatu, Miss Gen, Hirama.

Feb 2015: Gallery Shinjukuza - Nisin perversion free exhibition. Exhibitors: Bingo Shigonawa, Ooxo, Sakai Takahiko, Akira Nozaki, Yumi Enomoto, Konfuji Shuuomi, Reiji Suzuki, Pierre Suda, Makitama, Mowark, Nagasaki-do Tatsu-bi Juusan, Inuta Inu-ra Yuhime Asami.

Selected Works

References

Notes

External Links