Bar -mitsu-

From Nawapedia
Jump to: navigation, search

Summary

Bar -mitsu- is a SM kinbaku bar owned by Yoi Yoshida and Bingo Shigonawa at Naka Yoshi building 5F 1-4-12, Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0021

Location

Google map

External Link

Bar -mitsu-